Korzystanie z serwisu

Szanowni Państwo


Regulamin zakupów obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

Definicje
 1. Sprzedający - będący własnością firmy PPHU "AlekxS" Agnieszka Schabek, z siedzibą w Kielcach przy ul. Raciborskiego 12 lokal nr 70; nr REGON 260069450, NIP 959-045-82-64. Firma działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 26259/06/H wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce.
 2. Klient / Użytkownik - osoba która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie.
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sklep internetowy / Sklep - prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy dostępny pod adresem www.e-market-handlowy.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego towary.


I. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy E-Market-Handlowy, który znajduje się pod adresem www.e-market-handlowy.pl i z którym można się kontaktować pod adresem mailowym market1@e-market-handlowy.pl prowadzony jest przez PPHU "AlekxS" Agnieszka Schabek, z siedzibą w Kielcach przy ul. Raciborskiego 12 lokal nr 70; nr REGON 260069450, NIP 959-045-82-64. Firma działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 26259/06/H wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.e-market-handlowy.pl, zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży Towarów, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
 6. Wszystkie towary oferowane w sklepie e-market-handlowy.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
 7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 8. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym, za pomocą Działu Obsługi Klienta: e-mail: market1@e-market-handlowy.pl, telefon: 516-190-551, listownie na adres pocztowy Sprzedającego. Koszt połączenia zgody jest z taryfą operatora.
 9. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów schodzących, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

II. Rejestracja
 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest rejestracja Użytkownika i akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.
 2. Klient wypełniając formularz oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
 3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
 4. Dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO). Polityka prywatności

III. Zamówienia
 1. Zamówienia można składać drogą internetową przez 24 godziny na dobę przez cały rok pod adresem www.e-market-handlowy.pl.
 2. Poprzez klikniecie w ikonę "Zamawiam" Klient akceptuje ofertę Asortymentu zgodnie z jego opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację Transakcji w sposób określony Regulaminem.
 3. Wiążąca dla Stron Transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT (na życzenie).
 5. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni (najczęściej od 2 do 5 dni). W zależności od dostępności i popularności produktu, a także formy płatności, czas realizacji może się wydłużyć do 30 dni.
 6. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, lub producent dokonał nieznacznej zmiany w składzie asortymentu. Jeśli taka sytuacja zaistnieje zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o zawartości kompletu, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kupujący podejmuje decyzje o jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).
 7. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową lub telefonicznie w dniu jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia od realizacji w przypadku, gdy podane przez Klienta dane będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.
 8. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia realizacji zamówienia, o ile po potwierdzeniu zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sklepem a Klientem.
 9. Zamówiony towar dostarczamy ubezpieczoną przesyłką za pomocą firmy kurierskiej.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Sprzedającym, firmą PPHU "AlekxS" Agnieszka Schabek.

IV. Obowiązki Klienta

Klient zobowiązany jest do informowania Sprzedającego o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail oraz numeru telefonu pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane.

V. Formy płatności
 1. Przelew bankowy - Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Sklepu przesyłka jest pakowana i wysyłana.
 2. Za pobraniem - za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze towaru kurierowi.
 3. Płatność kartą lub e-przelewem Dotpay - praktycznie najszybsza forma płatności - mogą Państwo skorzystać z karty kredytowej lub wykonać przelew "natychmiastowy" za pośrednictwem systemu Dotpay. Bezpieczeństwo Dotpay
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

VI. Odbiór Przesyłki

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki lub w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie. Przyjęcie przesyłki przez Klienta bez zastrzeżeń (podpisanie jej odbioru) powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.


VII. Gwarancje i reklamacje
 1. Na wszystkie zakupione towary obowiązują gwarancje poszczególnych producentów lub importerów, zgodnie z ich warunkami, jeśli zostały udzielone.
 2. W przypadku zakupu towarów przez osoby niebędące konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), rękojmia za wady fizyczne rzeczy (art. 556 § 1 Kodeksu Cywilnego) jest wyłączona. W przypadku stwierdzenia wad towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sklepem.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane pod warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji przez kuriera i sporządzenia przez niego protokołu reklamacyjnego.
 4. Reklamacje i zwroty będą rozpatrywane w ciagu 14 dni roboczych, od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego. Zwracany towar nalezy przesłac na adres Sprzedającego: PPHU "AlekxS" Agnieszka Schabek ul. Raciborskiego 12 lokal nr 70; 25-640 Kielce.
 5. Zwroty NIE SĄ MOŻLIWE w przypadku zakupu towaru wykonanego na indywidualne zamówienie.
 6. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy - zwrotu
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie załączonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w formie pisemnej wraz z Towarem na adres: PPHU "AlekxS" Agnieszka Schabek, ul. Raciborskiego 12/70, 25-640 Kielce lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sklepu: market1@e-market-handlowy.pl.
 3. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, przy czym konsument jest zobowiązany pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, najlepiej Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Informujemy, że Klient może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.
 5. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności.
 6. Sklep gwarantuje zwrot wszystkich uiszczonych przez Klienta płatności z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia konsumentowi towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli Klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy lub do dnia otrzymania zwracanego towaru.

IX. Postanowienia końcowe
 1. Wszystkie informacje zamieszczone w sklepie na stronie www.e-market-handlowy.pl, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody ich właścicieli.
 2. PPHU "AlekxS" nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w Sklepie przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło Użytkownika.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre z oferowanych produktów wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć jedynie w niewielkim stopniu koloru, kształtu lub wzoru.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej. Konsument może skorzystać m.in. z:
  - Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  - Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  - Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,
  - Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.,
  a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo.
   

Życzymy udanych zakupówZałączniki do pobrania
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży - pobierz
wstecz

Słowa nas opisujące: stoliki RTV, meble kettler, stoliki RTV w kielcach, tanie stoliki rtv, stoliki rtv warszawa, porcelana ćmielów


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Parse Time: 0.204 - Number of Queries: 56 - Query Time: 0.043978343154907